äänestä.fi

ANNA TUKI OMALLE EHDOKKAALLESI

Äänestä.fi sivun kautta rekisteröitynyt käyttäjä voi seurata ehdokastaan ja antaa omat yhteystietonsa hänelle.

vaalipiiri Lapin Oulun Keski-Suomen Vaasan Savo-Karjalan Kaakkois-Suomen Pirkanmaan Hämeen Ahvenanmaan maakunnan Satakunnan Varsinais-Suomen Uudenmaan Helsingin 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Endora Oy (Y-tunnus 1928657-1)
Äänestä.fi
PL 21
00211 Helsinki
0200 311 33 (1,98e/min+pvm/mpm)
info@aanesta.fi
www.äänestä.fi

2. Rekisterin nimi
Äänestä.fi verkkopalvelun käyttäjärekisteri. Rekisteröinnin perusteena on sopimussuhde Äänestä.fi verkkopalvelun tuottajaan. Sopimussuhde syntyy käyttäjän rekisteröityessä palveluun.

3. Rekisteritietojen käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on ylläpitää sähköposti- ja yhteystietohakemistoa. Rekisterin tietoja käsitellään sovittujen palveluiden tuottamiseen ja palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen, tilastollisiin tarkoituksiin ja laskutukseen.

Rekisteritietoja käytetään myös asiakkaan ja Äänestä.fi palvelun väliseen mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterinpitäjällä on oikeus julkaista asiakkaiden sähköpostiosoitteet joko kirjallisessa tai sähköisessä luettelossa. Tietoja voidaan käyttää myös valtakunnallisessa ja kansainvälisessä numeropalvelussa.

4. Rekisterin tietosisältö
Käyttäjärekisterin tiedot:
- Etunimi- ja sukunimi
- Katuosoite
- Postinumero
- Postitoimipaikka
- Alue
- Puhelinnumero
- Matkapuhelinnumero
- Sähköpostiosoite

5. Tiedot palvelun käyttämisestä
Palvelun käytöstä kerätään seuraavia tietoja: tiedot palvelun käyttöajasta, hakukerroista ja hakutiheydestä sekä istunnon pituudesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot on saatu asiakkaalta itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, yritys- ja yhteisörekisteristä, Tilastokeskuksen rekisteristä, luottotietorekisteristä ja suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen puolelle
Rekisterin tiedot jotka asianomainen on antanut ovat kaikkinensa julkisia tietoja, ja ovat näin toisten palvelun käyttäjien saatavilla. Tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille.

8. Rekisterin suojaus
Käyttäjärekisteriin ei sisälly manuaalista aineistoa. Käyttäjällä on pääsy vain omiin tietoihin ja niiden ylläpitoon, rekisterin ylläpitäjällä koko rekisteriin. Kaikilla käyttäjärekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisäänkirjautumiset. Jokaiselle käyttäjälle on määritelty oma, henkilökohtainen käyttöoikeustaso, mikä varmennetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Koko henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

Viestintäverkkojen suojauksessa noudatetaan sähköisen viestinnän tietosuojalakia ja Viestintäviraston määräyksiä. Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistuvat rekistereistä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeellista.

9. Tarkastusoikeus
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Endora Oy
Äänestä.fi / Lakipalvelut
PL 21
00211 Helsinki

Asiakaspalvelu: 0200 311 33 (1,98e/min+pvm/mpm)